2 + 1 = 1, zeid e gemeente Westerketier

ditisWesterkwartier

Messchien hemmen jem wel es heurd van de Stichting Nederland Schoon. Dizze stichting bestijt al n hiele schoft, en zo rond 2007, ienmiddels al weer n dikke twaalf joar leden, heb ik mij opgeven als Supporter van Nederland Schoon. Dat komt ien t kört zeid hier op del: je melden joezulf aan as vrijwilliger van e Stichting. Je adopteren n stuk (of: stukje) van joen eigen leefomgeveng en zeggen toe dat je dat stukje schoon hollen willen van dat allerbarstens irritante zwarfvoel. Ik heb tegenover dizze Stichteng uutsproken het stuk Mölnweg, Boerakkerweg, Bushalte Rieksweg en de bijheurende parkeerploats onner t viaduct Boerakker/Niebert oafrit 33 schoon te hollen van allerhanne rondslingerend voel.

Jem zallen je afvroagen hoe zuks zo kommen is.

Rond die beguntied, rond 2007 dus, gung onze dochter noar e middelboare school ien e Stad. Ze kon s mörgens deurgoans met ons met rieden noar Grunn, en as heur lesuren der op zaten gung ze met e bus weer noar huus. Dan stapte ze uut bij e bushalte aan e Rieksweg A7, halte Boerakker.

t Kwam wel es veur dat mamme of ik dan al thuus waren en dan hoalden wij ons wicht met e auto op van de zogenoamde Carpool. t Viel zowel mij as mien vrouw op dat dizze openboare parkeerploats der niet zo bar fris uutzaag. Diverse keren as wij op ons wicht stonnen te wachten dan zaagen wij honderden stuks rötzooi uutspreid over de hiele parkeerploats, die alles met n kander 54 met widde strepen aangedude parkeerplakken het. En joe snappen al wel dat de beide oafvalbakjes zo goed as leeg bleven. De gemeente, die noa laang deurvroagen verantwoordelek bleek veur t netjes hollen van e parkeerploasts, bepaarkte heur ienzet tot twee moal ien e week de beide oafvalbakjes leeg hoalen. Mor die waren iedere keer zo goed as leeg, dus dat was dan verspilde muite. Dat er over de hiele parkeerploats n dikke honderdviefteg stuks zwarf oafval laagen, doar bekommerden e metwaarkers van e gemeente heur niet om. En dan is één keer e moat vol: ik ston op ons wicht te wachten en zaag toen ze op mij en onze auto oafliep dat ze over bebloed moandverbaand, rubbers met ienhold woar de spermabank wies met wezen zol, en aangevreten pizza’s hin stappen mos. Allinneg mor om de auto te bereiken. En toen was t kloar, t was veur mij t mement om ien te griepen. Telefoontjes noar e overheids ienstanties volgden, mor richtten niks uut. En, wat t slimste is: ze verwiezen joe zoas bekend van t kastje noar de muur. Ik besloot net as de opruumgroep ien Haren aan de A28 zo voak meugelek, mor aaltied één keer ien e week, op zundagmörgen, met n milieuzak de rommel bij n kander te roapen en dan de volle milieuzak(ken) bij de lege oafvalbakken te zetten. Dat wer tenminnen aal metnommen, dus dat was al wat. En de parkeerploats bleef laangzoamerhand meer en meer leefboar. Op de ienstanties wachten was zinloos bleken. Dus vandoar mien zulfinitiatief. Noarmoate de joaren verder gungen viel t mij én aandere minsken op dat de openboare parkeerploats die der joaren laang uutzien har as Gemeentelijke Vuilstort de Tweemat (met dit verschil: de Tweemat was tien keer netter) leefboarder bleef, niet langer n plak om met oafschuw en weerzin joen kiender op te hoalen as ze met e bus thuuskwamen.

Ik har ok aal meer t gevuul dat de olle stelregel: Goed voorbeeld doet goed volgen, hier bij ons van toepazzeng was. Ik zaag stiekem dat aal meer minsken heur auto noast de oafvalbakkken zetten en heur troep ien en niet noast de oafvalbakken gooiden.

En juust doar verzoamelen zich de gebruukte katheters, luiers, moandverbaand en wat dies meer zij.

Ik haar beslist te gevoel dat mien bijdroage zinvol en zichtboar was. Tot dizze zummer, vrömd genog. t Was ien e tuzzen leggende joaren al voaker veurkommen dat e bakken niet wekeleks leegd waren, mor van e zummer wer t al te bot: van 7 tot 19 augustus werden de bakken hielmoal niet meer leeghoald, t wer weer n rommeltje, dus wer t weer tied om aan de bel te trekken, diskeer bij onze nije gemeente Westerketier. Ik heb keureg aangeven dat de bakken al hoast twee weken niet meer leegd waren, en dat t gezien mien ervoareng deur de joaren hinne beslist neudeg was om der een derde oafvalbak bij te ploatsen. Het nije gedeelte van de Carpool het hielmoal gien oafvalbak, en e minsken die doar parkeren vienden t bliekboar te ver lopen noar de bak op t midden van e carpool. En juust doar verzoamelen zich de gebruukte katheters, luiers, moandverbaand en wat dies meer zij.

Noa twee mailberichten die deur t secretarioat deurgeven waren aan de Butendienst wer ik dan eindelek deur een vertegenwoordeger van dizze Buitendienst opbeld. Hij vroeg hum af woar as ik mij met bemoeide. Bliekboar was de man der zulf nog nooit west, want hij har t over de Camperplaats Boerakker / Niebert. Veur zo ver ik noagoan kin hemmen wij ien Niebert gien Camperploatsen. Ien aal geval har er vanwege mien kritiek al vast de grootste oafvalbak verwijderen loaten, zo wol hij de parkeerders opvoeden. As ze niet heuren willen, dan moeten ze mor voelen, zee er.

En zo hemmen wij ien Nijbert/Boerakker een grode parkeerploats veur 54 auto ‘s, die gemiddeld deur twee minsken per auto, bestuurder en metrieder, bruukt worden, dus minimoal honderd man per dag. En die meer dan honderd minsken moeten t vanoaf dizze zummer doen met één oafvalbak.

Net as twaalf joar leden was dit veur mij de druppel, ik heb de betreffende ambtenoar verteld dat ik per direct met mien vrijwillegers waark stop. Mor doar har er geen boodschap aan, zee er. En zo hemmen wij dan vanoaf de zummer van 2019 een Carpool niet, zoas ik vroagd har, met 3 oafvalbakken, mor met één hiel kleintje. Op school heb leerd dat 2 + 1 met n kander 3 is, mor onze gemeente rekent aanders: 2 + 1 = 1.

Bert Weggemans

Meer artikelen

4 REACTIES

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Laatste artikelen