Wild West bij ons achter et huus

ditisWesterkwartier

Nog twee joar, en dan wonen we al vitteg joar ien Nijbert. Et gijt host net as met n huwelek, dan dinken joe ok: hoe hemmen we dat zo laang volhollen, en veural: wat is die tied toch bodde snel goan. Ons vittegjoareg huwelek hemmen we oaflopen jannewoari vierd, wij hemmen vanwege de corona-ellende dizze dag ien drie partoeren vierd: eerst de trouwdag zulf met ons beiden, zoas we ok ooit begonnen bennen. Doags dernoa kwamen onze dochter en oldste zeun , en de dag doarna onze jongste zeun met onze schoondochter. Om gien scheve ogen te kriegen hemmen we ons aalemoal op et zulfde gerecht trakteerd, noamelek sushi , en doar bennen we aalemoal gelieke gek op.

Wij bennen destieds vanuut Beijum , woonwiek van de Stad Grunnen, noar Nijbert kommen. We haren waark ien Drachten en op e Leek, en dan is n woonploats der tussen ien wel gemakkelek. En we wollen ok wel groag n woneng kopen, ien ploats van huren.

Nou bin ik zulf ien een boerendörpke ien Zuud-Oost Drenthe geboren en doar ok opgruid, dus et leven op n dörp is me niet onbekend. Veur mien vrouw was dat eefkes aanders, zij het heur jonge joaren deurbrocht ien Almelo, Zwolle en Hattem. En dan is et dörpsleven ien een kleine gemeenschap as Nijbert wel een overgang vanzulf. Wij haren van minsen ien t dörp al gaauw heurd dat et makkeleker wer as joe je gewoon ien t dörpsleven mengen. Mien vrouw ging bij et zangkoor ien de legere school van Nijbert, woar Jurrie Koerts dirigent was. En ik meldde mij aan bij Fair Play Niebert, de volleybalclub ien t dörp, leid deur Anne en Lina Stuit. De trainengs werren hollen ien e gimmestiekzoal bij ons ien e De Boerstroat. Omdat et dak van de gymzoal niet hoog genog was om der officiële wedstrieden te speulen moesten we noar Moarum, woar de competitiewedstrieden speuld werren ien sportcomplex De Holten.

GGGGRRRZZZ, HHHHRRRV

Ik wer iendeeld bij Heren 1, en wij haren aale woensdagoavends trainen van 9 tot 10 uur. Dat was knap loat. Aan de aandere kaant har et ok weer n veurdeel, want dan kon ik ien aal geval nog n mooi pooske schoolwaark noakieken veur ik noar volleybal vertrok. Ik har die oavend aan t enne van de haarfst dus trainen om 9 uur. Ik pak vief menuten van te veuren mien sportspullen en doe onbevangen de veurdeur lös. t Was al goed donker, ik zaag nog net de lanteern aan de overkaant van de stroat brannen. Ik wil net mien eerste stap nemen vanoaf et stoepke bij onze veurdeur als ik zo te heuren vlak veur mij van links, midden en rechts een grofbonkeg geluud heur: GGGGRRRZZZ, HHHHRRRV. Ik schrok mij uut e noad. Wat was dít? Ik keek over de gemeente heeg hinne en zaag wat stoomwolken achter de heeg vot kommen. En toen ik wat beter keek zaag ik doar drie volsloagen waarkpeerden stoan te briesen: gewoon zo ien t wild, op de keureg gemaaide groenperceel van de gemeente Moarum. Mij brak de klomp – hoe kommen die peerden hier, en woar goan ze hinne? Ik moest der niet aan denken dat ze met n drieën op e loop goan zollen richteng Rieksweg. Dan was de ramp niet te overzien. We harren toen nog geen 1 1 2 mor ik heb ien aal geval een alarmnummer beld, en mien vrouw vertelde dat toen ik al vot was noar volleybal, der wat buskes west warren van de verkeerspolitie die peerden terugbrocht harren noar n veilege plek, een van de boerderijen ien e buurt.

Dat was onze kennesmoakeng met Nijbert, gelukkeg aales goed oaflopen, mor even zo goed vergeet je et nooit meer.

Juni 84 wer ons eerste geboren, een zeun, en wat bennen je dan bliede as aales goed is. Wij harren nog geen enkele ervoareng met kiender, dus de eerste tied lopen joe je scheef met et zörgen veur en et achternoalopen van joen noageslacht. Zo moest der vanzulf ok een autostoeltje kommen, veur achterien e auto, die met gordels vastmoakt wer toen zeun aal wat older wer, dan kon der ok met noar opa en oma. Op n dag wil mien vrouw met onze zeun op vezide bij heur zus ien Meppel. Ze bukt heur veurover om de baby ien e veilegheidsgordels te doen as ze zo opeens wat laangs heur benen strieken vuilt. Ze draait heur onner et bevestegen van de gordels onwillekeureg om en zigt een gigantische zwartgevlekte beer met n noodgaang over stroat rennen. Et stroatje hiet tegenswoordeg Lichtboom, mor destieds wer et nog gewoon J H de Boerstroat nuimd.

ZE STIJT VERSTIEFD EN WIET NIET WAR HEUR OVERKOMT

Ze stijt verstiefd en wiet niet war heur overkomt. Et bleek dat der een beer ontsnapt was bij een boerderij ien e buurt woar swienen fokt werren. Ok dat liep goed af , de boer en zien zeun gingen achter de beer aan en hemmen hum aan t enne van de stroat te pakken kregen.

n Joar of wat loater, op n zundagoavend ien e zummer, kregen we mien schoon ollu op vezide. Pa zette zien nije Toyota bij ons veur et huus, tegen de stoepraand aan, net zo n beetje op e plak woar onze tuun opholdt en et gemeentegroen begunt. Wij zitten met nander gezelleg ien e woonkoamer kovvie te drinken met n stukje gebak derbij, as we zo ienenen n dof rommelend geluud aan kommen heuren achter onze woneng, mor we kinnen niet zien wat der aankomt. Dat is al binnen n poar sekonden gien vroag meer, want der komt met veul geroas een kudde jongbeesten aan, zo veul dat de hiele gemeenteperceel ien minder dan gien tied bomvol stijt met et zwartbonte jongvee. Mor ze bleven niet op et gemeenteperk stoan, ze donderden met veul geroas links oaf, pal laangs de nije auto van mien schoonpa et vervolg van de de Boerstroat ien. Bij ons ien e koamer is t op slag stil, mor ien buten is t één stuk lawaai. De jongbeesten wieten van gekkegheid niet wat ze doen moeten en roazen ien volle galop bij minsen deur de tuun. Eerst gijt dat nog redelek , zunder aal te veul schoade, mor aan t enne komt de kudde tot stilstand bij een woneng woar ze net de boel opnij aan leid hemmen, vievertje, wodderpomp der bij, en veul nije planten en struken.

Ientussen stoan der aalemoal buren om e auto van mien schoonpabbe hinne, schoonpa wordt wit om e neus en gijt ok mor eefkes ien buten kieken bij zien nije Toyota. De vier buurmannen die heur verzoameld hemmen rond pa zien nije aankoop zeggen veraltereerd: wat hemmen joen n geluk had, gien schrammetje te zien, en ze bennen der roakelengs laangs hinne rend. Pa hoalt opgelucht oadem. Dat et ok aanders oaflopen kin wordt dudelek as de schoade opnommen wordt bij de minsen die ien dat leste huus wonen. Doar is de ramp niet te overzien. Van de nije tuun is zowat niks meer over. En de bewoner, die zien nije auto op eigen oprit stoan har, lopt met de grote kamera om zien woagen hinne en moakt foto ’s van de deuken ien zien nije bezit.

De lest tientallen joaren gebeurt zuks wat eileks nooit meer, ien aal geval wieten joe nou dat wij ien die eerste joaren ien Nijbert gien Bonanza huufden te kieken op tillevizie, want wij harren de Westerns gewoon live bij ons achter et huus.

Bert Weggemans

Meer artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Laatste artikelen