Holsappel wil keuzevrijheid ouders bij samenwerkingsscholen

ditisWesterkwartier

NIEBERT-Peter Holsappel is raadslid ChristenUnie in de raad van Marum. Telkens als er sprake is van samenwerkingsscholen, brengt hij naar voren voorstander van bijzonder onderwijs te zijn. En wel een bijzondere tak er van: scholen op gereformeerde grondslag. “Voor mij is identiteit meer dan een uurtje dit of dat.”

Holsappel woonde tot zijn vierde met zijn ouders en vier broers en zussen in Genemuiden. Daarna verhuisde het gezin naar Groningen, waar zijn vader werkte als accountant. Hij is al zijn hele leven verbonden aan de gereformeerde kerk vrijgemaakt, in de volksmond ‘artikel 31’. Zijn eigen kinderen bezochten de basisschool van de gereformeerde scholenvereniging NoorderBasis in Leek. Holsappel is directeur van de afdeling VMBO/Praktijk Onderwijs van het Gomarus college in Groningen, een cluster van scholen in het voortgezet onderwijs dat ook op gereformeerde grondslag is gebaseerd.

In voorbereiding op dit interview overhandigde Holsappel mij een artikel van een leerkracht uit Broeksterwoude (Friesland). Die schreef over de bedreiging van het christelijk onderwijs in het Westerkwartier. Daarin staat dat het samengaan van scholen in de krimpende dorpen de bijl aan de wortel van christelijk onderwijs is.

Vindt u dat ook?

“Dat is afhankelijk van wat voor school er ontstaat. Er zijn nu zeven samenwerkingsscholen in het Westerkwartier, waarvan De Klimboom in Boerakker er eentje is. Het aandeel van de oorspronkelijke christelijke school is hier groter dan het aandeel van het openbare deel. Daardoor zal er ook meer aandacht zijn voor christelijk onderwijs.”

Liever geen samenwerkingsscholen?

“Het is geen kwestie van voor of tegen zijn. Rationeel kan ik me voorstellen dat je scholen in dorpen in stand wilt houden. Maar daar moet je niet krampachtig over doen. Om kwaliteit te bieden heb je eigenlijk 80 leerlingen nodig om vier groepen te kunnen vormen. En dan  nog is het voor de leerkrachten een zware opgave om onderwijs aan de verschillende groepen te geven.”

Maar als ouders in het dorp dat graag willen?

“Het is goed dat er voor de ouders wat valt te kiezen. Als alle ouders er voor zijn: direct doen. Maar doe niet alsof er niets verandert. Als de samenwerkingsschool niet is wat ze zoeken, moeten ze een andere school kunnen kiezen. Onderwijs is niet waardenvrij. Elke opvoeding gebeurt vanuit een levensvisie, of het nu katholiek, protestants of openbaar is. Ik ben duidelijk voorstander van bijzonder onderwijs. Ik vind het belangrijk dat ouders keuzevrijheid hebben.”

Hoe bijzonder is dat onderwijs?

“Voor mij gaat het voor een groot deel over normen en waarden. In de samenleving zie ik dat het sociale gedachtegoed wegvalt. De PvdA is weggevaagd, Groen Links heeft door de hype rond een persoon tijdelijk gewonnen, de PVV is een typisch voorbeeld van onmacht en ontevredenheid en de VVD verliest haar liberale gehalte als staatssecretaris Dekker zegt dat het christelijk onderwijs een hinderlijk verschijnsel is. Mensen hebben weinig grote denkbeelden meer waar ze houvast aan hebben . Mijn zorg is dat onderwijs hier door vervlakking of compromissen te weinig aandacht aan kan of zal geven De focus is komen te liggen op jouw plek en rechten in de wereld. Bij de nadruk op samenleving hoort niet de ik-gerichtheid. Dat sloopt de samenleving. Kerkgemeenschappen zijn een voorbeeld waar veel naar elkaar wordt omgekeken.”

Je kunt toch ook christelijk onderwijs inpassen op een samenwerkingsschool?

“In Boerakker kunnen ouders kiezen voor een levensbeschouwelijke les. Dan kom je wel in aanraking met Bijbelverhalen, maar niet met de beleving er van. Een Bijbelverhaal zegt iets over naastenliefde, hoe je omgaat met elkaar en vluchtelingen en over je positie in het leven. In de visiedocumenten die aan de samenwerkingsscholen ten grondslag liggen staat dat alles en iedereen tot zijn recht moet komen. Met Kerst praat de ene groep over de kerstman en de ander over Christus als verlosser, met Pasen over de paashaas en Christus die voor onze zonden gestorven is. Aan het personeel wordt niet meer gevraagd of ze belijdend en meelevend lid van een kerk zijn. En personeel is bepalend voor de identiteit van de school.”

Bij uw scholen zijn alle personeelsleden daarop gescreend?

“100 procent.”

Wat vind u van de voorgenomen fusie tussen de onderwijsorganisaties Penta Primair (christelijk) en Westerwijs (openbaar)?

“De fusie van Westerwijs en Penta Primair heeft te maken met rendementsdenken. Beiden zijn los van elkaar groot genoeg om bestaansrecht te hebben. Als christelijk onderwijs en openbaar onderwijs niet meer te onderscheiden zijn is fusie een logische keuze. Maar ik twijfel daar aan.”

Is geloof een kwestie van opvoeding?

“Ten diepste krijg je het geloof van God. Maar het maakt wel verschil of je opgroeit in een christelijk gezin of niet. Als ouders besluiten dit is de weg die we met het kind willen bewandelen, dan moeten hun kinderen op school ook de opvoeding kunnen krijgen die in het verlengde van thuis ligt.”

Wordt er op uw scholen gepraat over homoseksualiteit?

“Zeker wordt dat besproken. Op school moeten kinderen die anders geaard zijn zich veilig voelen. Er wordt niet in veroordelende zin over gesproken. Jongens en meisjes die worstelen met hun geaardheid leveren altijd een spanningsveld op. Zet honderd pubers bij elkaar en al snel vallen de scheldwoorden homo en mietje. Wij willen dat er respectvol en liefdevol mee om wordt gegaan.”

Even heel wat anders. In de nieuwe gemeente Westerkwartier is de kans zeer groot dat de ChristenUnie in het college komt. Zit ik hier tegenover de nieuwe wethouder van de ChristenUnie?

“Daar gaat de partij over. We moeten eerst nog maar in het college komen. Met mensen die genoemd worden loopt het vaak slecht af. Ik moet ook nog nadenken over een nieuwe periode in de raad.”

Positie van het gerefomeerde onderwijs in het Westerkwartier:

(Percentage leerlingen)

Openbaar onderwijs: 32 %

Bijzonder Onderwijs: 68 %

Verdeling denominatie:

Noorderbasis met basisscholen in Leek, Grootegast, Oldehove en Zuidhorn: 10,9 %

Openbaar scholen: 33 %

Protestants-christelijke scholen: 56,2%

Het Gomaruscollege wordt bezocht door 468 leerlingen uit het Westerkwartier, dat is 15 procent van het totale aantal leerlingen in het Westerkwartier dat het voortgezet onderwijs bezoekt. Totaal bezoeken 3150 leerlingen het Gomaruscollege.

Meer artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Laatste artikelen