De lange politieke adem van Geertje Dijkstra-Jacobi

ditisWesterkwartier

GROOTEGAST-Voor het negende jaar zit Geertje Dijkstra-Jacobi in de politiek. In 2010 kwam ze voor de VVD in de Zuidhorner raad. Vorig jaar waren binnen de lokale VVD de kaarten met betrekking tot de herindeling voor de ledenraadvergadering al geschud. Daardoor hield ze er rekening mee dat ze de politiek zou verlaten. Maar toen kwam Ytsen van der Velde van VZ Grootegast voorbij. “Jaa, ik kreeg toen een kans”. Het is mede aan Geertje te danken dat VZ Westerkwartier de grootste werd. Maar nu aan het roer, blijkt bestuurlijk dat politiek bedrijven een kwestie van lange adem is. Zoals het verwezenlijken van een aansluiting van de rondweg Nieuwklap bij Aduard op de A7 Westpoort waar ze al jaren voor pleit.

Wanneer begint de aannemer met het aanleggen van de weg die Middag-Humsterland via Aduard verbindt met de A7 bij Hoogkerk?

“Ho, ho, ik zit hier nog maar twee maanden. Het is een prachtige oplossing voor de ontsluiting van het Middag-Humsterland voor wat betreft de dorpen en bedrijven. Maar ook voor het fileprobleem en de wachtende auto’s in het spitsuur die fijnstof uitstoten. Ik heb vele moties ingediend en het provinciebestuur gevraagd plannen te maken. Als wethouder kun je niet zomaar op de knop drukken en de aanleg begint. Iedereen moet het plan dragen”.

Met GroenLinks in het stadsbestuur kunt u het wel vergeten. Uw beoogde weg gaat over ‘hun’ grondgebied. En zij zijn tegen.

“Het is aan de provincie om hierin het voortouw te nemen. Het plan wordt breed gedragen door inwoners en bedrijven zoals onder meer Suikerunie en Transport Logistiek Nederland. Het is een belangrijke ader voor de ontsluiting van stad en ommeland.“

Meer asfalt leidt tot meer verkeer, wetmatig 3 tot 5 % meer verkeer?

“Dit zijn gemiddelde getallen. Wat voor de randstad geldt, hoeft niet voor de ontsluiting van het platteland te gelden. We zijn een plattelandsgebied en als je in Ezinge woont, heb je een auto nodig.”

Een andere oplossing is te kiezen voor openbaar vervoer.

“Dat is ook een optie. Daar ben ik wel voor. Maar als ik vanuit Grijpskerk met de trein naar Groningen en verder ga, sta ik geregeld te wachten. ‘Niet instappen’ staat er op het bord. Niemand weet waarom, wel dat de trein niet vertrekt. Daarnaast is het zo dat het openbaar vervoer redelijk prijzig is. Daar moet ook aandacht voor zijn. Als er geen aansluiting op het openbaar vervoer is, zijn inwoners afhankelijk van de auto om bij voorzieningen te komen. Vanuit kleine kernen kan dat een probleem zijn. Het is, zeker met meerdere personen, goedkoper met de auto. Binnen het college ben ik trouwens de wethouder die het carpoolen stimuleert.”

Wat de rondweg betreft heeft de PVV Groningen een plan gemaakt: Bereikbaarheidsplan 2.0. Daar staat ‘uw’ stukje weg ook in. Kosten om en nabij 50 miljoen euro. Kent u het plan?

“Nee ik ken het plan niet. ‘Mijn’ stukje betreft de ontsluiting van Nieuwklap naar Westpoort. Ik denk dat genoemd plan gaat over de westelijke ringweg en ‘mijn’ aansluiting.”

Wat is uw positie in de klimaatdiscussie?

“We moeten aandacht hebben voor onze leefomgeving, ruimte en aarde. Maar ik ben ook een realist. Soms kan het een niet zonder het ander. Meer asfalt betekent voor mij minder fijnstof.”

Bent u ook een voorstander van de CO2 tax voor bedrijven, zoals het kabinet net bekend heeft gemaakt?

“De regelgeving moet in Nederland niet zo strak zijn dat bedrijven vertrekken naar buurlanden waar dingen wel mogen. Zoals jonge agrariërs die naar Duitsland vertrekken. Maatwerk is hier op zijn plaats.”

U hebt nog twee jaar de tijd als wethouder voordat het verkiezingscircus weer begint. Wat wilt u in ieder geval hebben bereikt?

“Ik wil oplossingsgericht denken en er zijn voor de inwoners. Ik wil kijken wat er kan binnen de juridische kaders. Mijn motto is: eerst kijken naar wat er kan en dan pas wat niet kan. Daarnaast willen we de plannen uit het coalitieakkoord realiseren”.

Tussen de reden dat u in de politiek bent gestapt (onenigheid met de gemeente over een bedrijventerrein in Grijpskerk, red.) en het einde van deze collegeperiode zit twaalf jaar.

Beschikt u over een lange politieke adem?

“Ik ben een doorzetter en ik heb inmiddels wel bewezen dat ik beschik over een lange politieke adem”, zegt ze met een Friese tongval.

Meer artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Laatste artikelen