Zelfs wethouder uit Hoogezand heeft hart aan Westerkwartier verpand

ditisWesterkwartier

LEEK-Burgemeester en wethouders presenteerden deze week het programma waar ze de komende vier jaar mee aan de slag gaan. Plannen voor meer woningen, gratis sport voor kinderen, nieuwe wegen en fietspaden, armoede voorkomen, nog vriendelijker voor ondernemers en duurzaam wonen bevorderen. Dat kost natuurlijk geld. De komende drie jaar redt de gemeente het financieel nog wel, maar in 2026 ontstaan tekorten. De vijf wethouders en de burgemeester gaan daarom op pad met een briefje in de achterzak met de boodschap: met welke organisatie kunnen we het beste aanpappen om projecten mede te financieren.

Wethouder Haze (VZ Westerkwartier) , zeg maar Hans, komt van buiten de gemeente en woonde tot voor kort in Hoogezand. Hoe kijkt hij tegen het Westerkwartier aan? Nou, hij heeft inmiddels zijn hart verpand aan het gebied en woont grotendeels bij zijn vriendin in Niehove. “Ik ken het gebied al veel langer, van uit de tijd dat ik bij een verzekeringskantoor in Groningen werkte. Wat ik heel leuk vind is dat hier veel verschillende mensen wonen. Daarnaast vind ik, als veenkoloniaal die gewend is aan lange rechte kanalen met lintbebouwing, het coulisselandschap fantastisch.”

Haze gaat over woningbeleid. Naast de 200 tot 250 woningen die jaarlijks worden gebouwd probeert hij dat aantal met 150 woningen per jaar om hoog te krikken. Daarbij wordt vooral gekeken naar het geschikt maken van bestaande bebouwing voor woningen, het zogenaamde inbreiden.

Zijn collega Harry Stomphorst (Sterk Westerkwartier) kijkt naar de bereikbaarheid van al die woningen. Voor 2026 wordt een verkeersvisie opgesteld, daarin staat ook de rondweg Leek. Het aanleggen van wegen wordt wel lastig, gelet op de financiële tekortkoming in 2026. Harry gaat ook over sport. Onder het motto ‘ jong geleerd, oud gedaan’ wil de wethouder deelname aan sport(verenigingen) voor kinderen tot 12 jaar gratis maken.

Be Schollema (PvdA) is wethouder voor jeugd en jongeren die naar school gaan en aan kunst en cultuur (willen) doen. Hij valt hier met de neus in de boter en mag het ene mooie project na het andere openen, zoals het MFC in Zevenhuizen en de nieuwe basisschool De Marelint in Marum. Zelf mag hij zij tanden zetten in de campus Leek waar net voor een kleine miljoen euro plannen zijn gemaakt die naar de prullenmand zijn verwezen. Hij richt verder een cultuurfonds op voor grote eenmalige culturele producties á la Swet. Geld wil hij verkrijgen van de gasopslag in Grijpskerk. Voor elke kuub gas die in de opslag wordt gepompt zou een cent naar de gemeente al 600.000 euro opleveren.

Ravijn

Wethouder Bert Nederveen (ChristenUnie) heeft de (on)dankbare taak de begroting op orde te houden. “Geld en menskracht is voor ons de komende jaren de uitdaging,” aldus de wethouder. In 2026 is er al een tekort van acht miljoen euro op de begroting. “Het ravijn,” zoals hij het noemt. Om inwoners te ontzien is de 5 % OZB verhoging ingetrokken. Oorzaak van het tekort is volgens hem ‘ onbehoorlijk bestuur’ van het Rijk dat gaat korten op het gemeentefonds. ‘Daar worden onze inwoners de dupe van’.

Gelukkig houdt de burgemeester de veiligheid van de inwoners in de gaten. Er komt een speciaal interventieteam dat gaat kijken welke ondermijningsactiviteiten aangepakt kunnen worden. Hij benadrukte dat het Westerkwartier het ‘Hart van het Noorden’ is, vergelijkbaar in grootte met Assen en Drachten, waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Dat laatste kan de uit Drachten afkomstige wethouder Marjan Sijperda (VZ Westerkwartier) beamen. Zij gaat zich inzetten voor meer waterrecreatie en de rode loper voor ondernemers uitrollen. Er is inmiddels al een tweede nieuwsbrief van de gemeente voor ondernemers uitgegeven en ze mogen binnenkort naar een gratis lunch. Hier hebben vijftig ondernemers zich voor aangemeld. Sijperda heeft ook armoedebeleid onder haar hoede.

Meer artikelen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Laatste artikelen